ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
Boromarajonani College Of Nursing,Trang Library
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record < ปิดหน้าต่าง
พยาธิสรีรวิทยาทางการพยาบาล...ลิวรรณ อุนนาภิรักษ์ Review โดย ใช้งานได้ทุกระบบ เมื่อ 7/กรกฎาคม/2554
พิมพ์ครั้งที่ : 8

        ตำราพยาธิสรีรวิทยาทางการพยาบาล  เป็นตำราที่เน้นถึงกลไกของการทำงานของร่างกายในภาวะที่เสียความสมดุล  พยาธิสภาพที่เกิดขึ้น  อาการและอาการแสดง  ตลอดจนปัจจัยที่ช่วยปรับดุลของร่างกายให้กลับสู่ปกติ  รวมทั้งหลักการพยาบาล ซึ่งจะช่วยให้เข้าใจและสามารถให้การดูแลผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม  ประกอบด้วย  10  บท  ดังนี้

บทที่ 1     พยาธิสรีรภาพของเนื้ออก
บทที่ 2     พยาธิสรีรภาพของระบบภูมิคุ้มกัน
บทที่ 3     ความไม่สมดุลของฮอร์โมน
บทที่ 4     พยาธิสรีรภาพของระบบประสาท
บทที่ 5     พยาธิสรีรภาพของการหายใจ
บทที่ 6     พยาธิสรีรภาพของทางเดินอาหาร
บทที่ 7     พยาธิสรีรภาพของตับ  ทางเดินน้ำดีและตับอ่อน
บทที่ 8     พยาธิสรีรภาพของระบบขับถ่ายปัสสาวะ
บทที่ 9     ความไม่สมดุลของน้ำ  อีเลคโทรลัยท์และกรดด่าง
บทที่ 10   พยาธิสรีรภาพของการไหลเวียนเลือด

LEADER : 01052nam a2200277 a 4500
001 68 3159206
008    090922s2552 th m b000 0 tha d
020    ^a9789746607964
060 04 ^aQZ4^bพ218 2552
245 00 ^aพยาธิสรีรวิทยาทางการพยาบาล /^cโดย ลิวรรณ อุนนาภิรักษ์ ... [และคนอื่น ๆ]
250    ^aพิมพ์ครั้งที่ 8.
260    ^a[กรุงเทพฯ] :^bภาควิชาการพยาบาลรากฐาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล,^c2552.
300    ^a[4], 471 หน้า :^bภาพประกอบ ;^c26 ซม.
650  7 ^aสรีรวิทยา
650  7 ^aพยาธิวิทยา
650  7 ^aเซลล์วิทยา
650  7 ^aการพยาบาล
650  0 ^aลิวรรณ อุนนาภิรักษ์
700 0  ^aลิวรรณ อุนนาภิรักษ์
710 2  ^aมหาวิทยาลัยมหิดล. ^bคณะพยาบาลศาสตร์. ^bภาควิชาการพยาบาลรากฐาน
999 ^a ใช้งานได้ทุกระบบ
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
รายการสื่อสารสนเทศ
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ
หนังสือ
QZ4 พ218 2552  
  Barcode: 0044613
ระบบ NLM บนชั้น

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [สรีรวิทยา]
    หัวเรื่อง [พยาธิวิทยา]
    หัวเรื่อง [เซลล์วิทยา]
    หัวเรื่อง [การพยาบาล]

BibComment

ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: พยาธิสรีรวิทยาทา..
Bib 13399107871


Registered ULIB  Copyright 2015. All Rights Reserved.