ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
Boromarajonani College Of Nursing,Trang Library
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์ห้องสมุด
  กลับหน้าหลัก

หัวข้อเว็บบอร์ด

อื่น ๆ 
ยินดีต้อนรับ
คำค้น:


                 


 
E - Mail : library_bcnt@hotmail.com
                 เว็บไซด์ห้องสมุด : http://app2.bcnt.in.th/lulib57 

 

วัสดุสารสนเทศแนะนำ
จุดเน้นการสอบทางการพยาบาลและการผด..
ชัชวาล วงศ์สา..
เมนูสมุนไพรลดอาการท้องผูก/ พิสุทธ..
พิสุทธิพร ฉ่ำ..
สมุนไพรเพิ่มพลังเพื่อสุขภาพ/ มนตร..
มนตรี แสนสุข
สรีรวิทยาคลินิกพื้นฐานหลักการวินิ..
วิโรจน์ ไววาน..
ร่างกายของมนุษย์ การหายใจ/ เขียน,..
จินนี จอห์นสั..
รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านการแพทย..
ตำราประสาทวิทยาคลินิก = Textbook ..
รุ่งโรจน์ พิท..
เรียนรู้ประเทศเพื่อนบ้านกัมพูชาใน..
นรเศรษฐ์ พิสิ..
ระบบทางเดินอาหารและการประยุกต์/ส ..
สมนึก นิลบุหง..
101 เคล็ดลับสมองดีไม่มีเสื่อม/ เข..
ชิราซาวะ ทาคุ..
บริหารนิ้ว บริหารสมอง ต้านภัยอัลไ..
ชิระซะวะ, ทะค..
ปัญหาที่พบบ่อยในเด็ก : แนวทางการด..
ชีวเคมีทางโภชนาการ = Nutritional ..
นัยนา บุญทวีย..
แนวทางการวินิจฉัยและรักษาโรคออร์โ..
วินัย พากเพีย..
เพิ่มพลังชีวิตด้วยการนอน/ ภาสกิจ ..
ภาสกิจ (วิทวั..

วัสดุฯแนะนำ
สาระน่ารู้

............................................................................................................

     แนวทางการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่ได้รับการฟอกเลือด
                ด้วยเครื่องไตเทียม โดย...อาจารย์จิราภรณ์  ชูวงศ์
............................................................................................................

  พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. ๒๕๕๑
...........................................................................................................
 จรรยาบรรณวิชาชีพพยาบาล ปี ๒๕๔๖
...........................................................................................................
  
                

      ห้องสมุดคือมิตร แหล่งคิดค้นคว้า สร้างภูมิปัญญา นำพาวิชาการ
คลิป VDO แนะนำ

*************************************************
การพยาบาลเด็กระบบทางเดินหายใจ


*************************************************
การดูแลสายให้อาหาร


*************************************************
การทำแผล การทำความสะอาดท่อหลอดลมคอ************************************************ปฏิทินกิจกรรม

:) วันจันทร์ - ศุกร์
    08.00 - 20.00 น.
:) วันอาทิตย์
   10.00 - 18.00 น.
:)วันเสาร์และ
    วันหยุดนักขัตฤกษ์
    ปิดให้บริการ

                   
                                                                      
         


กรุณาแสดงบัตรก่อน
ใช้บริการยืม-คืน


    Registered ULIB  Copyright 2017. All Rights Reserved.